teisipäev, 3. august 2010

Vilde teatri näitlejate tegus suvi

Vilde teatri näitlejad osalevad käesoleval suvel mitmetes projektides. Kõige rohkem kõlapinda on leidnud ka eelmisel suvel etendunud "Augustikuu teemaja" (lavastaja Roman Baskin), kus on kaastegev suur osa Vilde teatri näitlejaid nimekate professionaalide (Marko Matvere, Margus Grosnõi, Raivo Adlas, Mairi Jõgi) kõrval.

Juba kevadel alustati Pokumaa lavastuse ettevalmistustega, mis päädisid juulis etendustega "Pokud jõuavad koju" Pokumaal. Seal osales 12 näitlejat Vilde teatrist, lavastajaks Margus Kasterpalu.

Juulis alustati "Väleki" proovidega Veikko Tääri juhtimisel Jõgevamaal Kalevipoja Kojas, seal osalesid ka kõrvuti nii harrastajad kui professionaalid (Mart Toome, Anti Reinthal, Marko Mäesaar, Mati Tikk), harrastajaid oli ka Vilde teatrist kaasa löömas.

Juulikuus toimus Mulgi festivali raames Nava laval Nava taluperemehe Jaak Kõdari kirjutatud näidendi "Rauksi talu lugu" lavaletoomine lavastaja Silvia Soro eestvedamisel, milles osalesid samuti koos nii professionaalid (Luule Komissarov, Arvo Raimo, Riho Rosberg, Anti Reinthal) kui harrastajad nii kohalikust Lilli külast kui ka Vilde teatrist.

Samal kuul sai teoks loomelaagri nime all teatrilaager Rannus Tartumaa harrastusnäitlejate osavõtul, kus teiste hulgas osales ka Vilde teatri näitleja, suurema seltskonnaga oli siiski esindatud Rannu külateater "Emu" ja kaastegevad olid ka kohalikud külaelanikud. Teatrilaagri raames saadi õpetust lavavõitluses (Laura Nõlvak Eesti Noorsoo- ja Nukuteatrist) ja regilaulmises (Helen Kõmmus Eesti Kirjandusmuuseumist) ning laagri tulemina valmis lavastus "Neeme" Astrid Halliku juhendamisel. See hõlmas Ümera lahingu aegu ning kaika- ja mõõgavõitlus oli lavastuses aukohal.

Juba juunikuust on käinud proovid "Kosjaviinadega" Tabiveres Peeter Kollomi juhendamisel ning sealgi on kaastegevad kohaliku teatrirahva kõrval ka Vilde teatri näitlejad. ""Kosjaviinad" tuleb esitamisele augustis.

Kommentaare ei ole: